"FULL CONTACT", Palas Taidepolku, Hyvinkää, 2015

"FULL CONTACT", Palas Taidepolku, Hyvinkää, 2015

"Full contact" 830 cm x 350 cm, Korkeus 330 cm


Sisärakenteita...

Teos jää paikoilleen elinkaarensa loppuun ja muuttuu joskus osaksi hakkualueen 
tulevan kasvuston ravintoketjua...Kiitän Suomen Kulttuurirahastoa ja Uudenmaan Taidetoimikuntaa työskentelyni mahdollistamisesta!!